Velkomen til di verktøykasse for fysisk aktivitet i barnehagen!

Variert fysisk aktivitet fremmar barn si heilskaplege utvikling, helse og trivsel. Her finn du oversikt over aktivitetar, opplegg og ressursar for ein fysisk aktiv barnehagekvardag!

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet