Motorisk utvikling og læring

Her finn du to videoar om barn si motoriske utvikling, ein film om barn i alderen 0-15 månader og ein for barn i alderen 1-6 år. Kvart barn si motoriske utvikling er unik og føl sitt eige tempo. Dei motoriske ferdigheitene er beskrive for i ulike aldrar, men det er viktig å hugse på at desse er omtrendtlege.

Barn si motoriske utvikling 0-15 månadar

Barn si motoriske utvikling 1-6 år