Rettleiarar for fysisk aktivitet

Nasjonale råd

På Helsedirektoratet sine sider kan du lese om dei nasjonale anbefalingane for fysisk aktivitet for barn og unge. Her er anbefalingane beskrive, samt praktiske råd til korleis ein kan nå måla. Det er vidare ei begrunning til kvifor anbefalingane er slik dei er.

Fysisk aktivitet for barn og unge – Helsedirektoratet

Rettleiar for fysisk aktivitet i barnehagen

Barnehagetjenestane i Groruddalen har utarbeida ein rettleiar for fysisk aktivitet i barnehagen. Her finn du grunnleggjande informasjon om fysisk aktivitet og motorisk utvikling, samt tips til korleis ein kan planleggje, tilretteleggje og evaluere arbeid med fysisk aktivitet i eigen barnehage.

Veilederen for fysisk aktivitet i barnehagen

Webinar om Rettleiaren for fysisk aktivitet i barnehagen: