Balanseleik

Hensikt

I aktiviteten Balanseleik blir den vestibulære, taktile og kinestetiske sansen stimulert, i tillegg blir den koordinative eigenskapen balanse utfordra.

Forklaring

  1. Finn ein balansestokk, murkant, sandkassekant eller ein strek.
  2. La barna balansere åleine eller ved hjelp av ein vaksen.

Variasjon

  • Gå med lange skritt, museskritt, gå på tå eller på hælen. Held armane ut eller inn til sida.
  • Som ei utfordring kan barn leike fly, der dei lener kroppen framover med ein fot bakover. Etterpå kan dei balansere på den andre foten.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet