Bjørnen sover

Hensikt

I aktiviteten Bjørnen sover, øver barna på samarbeid og grunnleggjande motoriske ferdigheiter, i tillegg blir dei taktile og kinestetiske sansane stimulert.

Forklaring

  1. Barna og ein til to vaksne står på alle fire og dannar ein ring. Ein er bjørn og ligg i midten.
  2. Barna og dei vaksne syng «Bjørnen sover» medan dei kryp rundt bjørnen.
  3. Når songen er ferdig skal bjørnen prøve å fange så mange barn og vaksne som mogleg. Dei som blir fanga er med som bjørnar i neste runde.

Variasjon

  • Som variasjon kan barna forflytte seg på ulike måtar. Barna kan t.d. springe eller hoppe. Bjørnen kan evt. få ein vanskelegare måte å forflytte seg på enn dei øvrige barna.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet