Bokstavleik

Hensikt

I denne aktiviteten får barna gjere seg erfaringar med bokstavar som ei begynnande skrive- og leseopplæring. Dei skal finne bokstavar for å skrive enkle ord. Ved å springe eller forflytte seg med andre grovmotoriske rørsler, aukar ein intensiteten i aktiviteten.

Forklaring

  1. Korkar med bokstavar ligg i den eine enden av rommet og laminerte kort med enkle ord ligg i den andre enden.
  2. Barna får eit kort med eit ord på, og skal springe å hente ein og ein bokstav til ordet.
  3. Når barna er ferdige med eit ord, får dei eit nytt.

Variasjon

  • Aktiviteten kan gjerast individuelt, i par eller i små grupper.
  • Som ein progresjon kan barna få kort med vanskelegare ord.

Utstyr

Bokstavar, t.d. mjølkekartongkorkar med bokstavar
Laminerte kort med enkle ord

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet