Bruke kvarandre som tunell

Hensikt

I denne aktiviteten øver barna på grunnleggjande motoriske ferdigheiter og på å samarbeide med kvarandre. I tillegg blir den taktile og kinestetiske sansen stimulert.

Forklaring

  1. To barn, eller eitt barn og ein vaksen er saman.
  2. Bruk kvarandre sine kroppar som tunell og fjell.
  3. Barna skal no krype under, krype over, krype mellom, eller krype rundt.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet