Dyresisten

Hensikt

Ved å imitere ulike rørslemønster til dyr medan ein leiker sisten, blir barna utfordra på å nytte mange ulike grovmotoriske ferdigheiter knytt til forflytning.

Forklaring

  1. Den som har sisten vel kva for type dyr alle skal vere (inklusiv seg sjølve), og barna forflyttar seg etter korleis dette dyret rører seg.
  2. Når eit barn blir tatt, er det det barnet som har sisten.
  3. Den som er tatt vel eit nytt dyr og alle rører seg som dette dyret.

Tips

  • Døme på artige dyr å imitere kan vere frosk, pingvin, krabbe (hender og føter i golvet med ryggen mot golvet og gå sidelengs), apekatt, bjørn (hender og føter i golvet, med stive bein) og slange.

Variasjon

  • I denne leiken kan det vere naudsynt å endre på området ein leikar på. Dersom ein forflyttar seg sakte, må området vere mindre enn om ein forflyttar seg raskt.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet