Fruktsalat

Hensikt

I denne leiken skal barna forflytte seg med moderat til høg intensitet mellom ulike teppefliser. På signal skal barna finne fram til ei ledig teppeflis.

Forklaring

  1. Fordel teppeflisene utover golvet.
  2. Barna blir delt i ulike frukt (t.d. druer, bananer eller appelsiner) og sett seg på ei teppeflis.
  3. På signal ropar ein vaksen eller eit barn at alle druene skal ut å springe, deretter bananene eller appelsinene.
  4. Barna spring rundt mellom teppeflisene, og på signal roper den vaksne: «Fruktsalat!» – då må barna finne ei ledig teppeflis.

Variasjon

  • Dersom ein ynskjer kan ein ta vekk to eller fleire teppefliser, då blir det meir kamp om å finne ei ledig teppeflis. Start så leiken på nytt, gjerne utan at barna ryk ut av leiken.
  • Som ein variasjon kan ein endre måten barna skal forflytte seg på (krype, hoppe, hinke).

Utstyr

Teppefliser eller anna utstyr som barna kan stå på

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet