Hinderløype

Hensikt

I Hinderløype øver barna på ulike motoriske ferdigheiter knytt til forflytning.

Forklaring

  1. Lag ei løype inne eller ute beståande av hinder som barna kan klatre over/under/gjennom. Nytt eksempelvis sklie, matter, benk, bord, balanseputer, kassar osb.
  2. La barna få bevege seg fritt gjennom løypa.

Utstyr

Ulike hinder, t.d. matter, kassar, sklie, benk, bord

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet