Kasteleik

Hensikt

Aktiviteten Kasteleik blir den kinestetiske og taktile sansen stimulert. Barna øver samstundes på grunnleggjande motoriske ferdigheiter og auge-hand-koordinasjon.

Forklaring

  1. Finn ein bakke med litt helling og noko barna kan kaste, t.d. kongler, ballar, kastanjenøtter eller pinnar.
  2. Barna kastar gjenstanden.
  3. Barna spring og hentar gjenstanden, plukkar den opp og går opp igjen til utgangspunktet.
  4. Kastar-spring-hentar og går opp igjen.

Variasjon

  • Eitt barn kastar, eit anna barn plukkar opp gjenstanden og leverar til barnet som kasta. Ein variasjon kan òg vere å kaste gjenstanden baklengs.

Utstyr

Kongler, ballar, kastanjenøtter eller pinnar.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet