Katt og mus-sisten

Hensikt

I Katt og mus-sisten er barna aktive i moderat til høg intensitet ved at katten heile tida jagar etter musa. Barna må også vere konsentrerte og følgje med på om dei sjølve blir mus undervegs i leiken.

Forklaring

  1. Eitt barn er katt og eitt barn er mus. Dei andre barna går saman to og to og held i hendene.
  2. Katten skal prøve å fange musa. Dei andre barna spring parvis rundt på leikeområdet.
  3. Dersom katten tek musa, bytar dei roller.
  4. Musa kan komme seg unna ved å ta i handa til eit barn i par. No er det barnet som er ytterst som blir mus og blir jaga på.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet