Kjeglevelt

Hensikt

I denne aktiviteten får barna øvd mykje på å kaste ball på kjegler, og såleis utfordra deira auge-hand-koordinasjon.

Forklaring

  1. Del rommet/leikeområdet med ein benk, og plasser kjegler på benken.
  2. Barna fordeler seg bak ein strek (evt. hoppetau, benk) 2-5 meter frå benken med kjegler.
  3. Legg mange ballar bak streken der barna står.
  4. Når leiken startar skal barna skyte kjegler ned frå benken.

Variasjon

  • Som ein variasjon kan ein ha ulike typar ballar, ulike kjegler eller t.d. flasker.
  • For å gjere leiken vanskelegare kan ein auke avstanden til benken.
  • Ein kan gjere leiken om til ein lagkonkurranse, der barna blir delt i to grupper som står på kvar si side av leikeområdet. No skal kvart lag prøve å skyte kjeglene ned på sida til det andre laget.

Utstyr

Benk
Kjegler
Ballar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet