Klatre opp og ned frå ein stubbe

Hensikt

I denne aktiviteten blir den kinestetiske sansen stimulert, i tillegg øver barna på grunnleggjande motoriske ferdigheiter og balanse.

Forklaring

  1. La barnet få klatre opp på ein stubbe.
  2. La barnet klatre ned eller hoppe ned frå stubben.

Variasjon

  • Dersom det er flere stubbar tilgjengeleg, kan barna balansere frå stubbe til stubbe eller krype frå stubbe til stubbe.

Utstyr

Stubbe

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet