Lage former med tau

Hensikt

I denne aktiviteten arbeider barna med former og matematiske omgrep ved å lage ulike former av ulik storleik med tau.

Forklaring

  1. Barna går saman i grupper og lager ulike former med tau. Barna kan halde tauet opp i lufta eller leggje det ned på bakken.
  2. Snakk om form og storleik med barna.

Variasjon

  • La barna gå inn i dei ulike formene på bakken. Kva for form har størst og minst plass?
  • Kva kan me gjera med forma for å få betre plass?
  • Kva form kan me laga som gjev plass til berre to?
  • Kva form kan me lage som gjev plass til alle barna og alle vaksne?
  • Kor mange forskjellige former greier barna å lage av tau?

Utstyr

Hoppetau/tråd/snøre

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet