Leik med ball i bakken

Hensikt

I denne aktiviteten øver barna på å fange/ta imot ball og å kaste ball. Barna kan samstundes øve på det å vente på tur.

Forklaring

  1. Finn ein bakke.
  2. Den vaksne står nede i bakken, medan barna står på toppen av bakken.
  3. Den vaksne sparkar ein ball opp bakken til barna som står på toppen. Barna skal no øve på å ta imot/fange ballen, og deretter kaste ballen ned igjen til den vaksne.

Tips

  • Den vaksne kan seie namnet til den som skal fange ballen, slik får barna øvd seg på å vente på tur.

Utstyr

Ball

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet