Leik med ballongar

Hensikt

I denne aktiviteten blir den kinestetiske og taktile sansen stimulert, i tillegg til barna sin auge-hand- og auge-fot koordinasjon.

Forklaring

  1. Blås opp ballongar.
  2. La barna få utforske ein ballong.

Variasjon

  • Barna kan kaste ballongen opp i lufta, sparke ballongen eller halde i ballongen og springe rundt.
  • Ein vaksen og eit barn kan kaste eller sparke ballongen til kvarandre.

Utstyr

Ballongar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet