Leik med leikekassar

Hensikt

I Leik med leikekassar øver barna på å vere kreative og utfordrar ulike grunnleggjande motoriske ferdigheiter.

Forklaring

  1. Snu kassen/kassane på hovudet og la barna klatre opp og balansere på kassane.
  2. La barna klatre oppi kassen.
  3. La barna stable kassen.
  4. La barna klatre opp og hoppe ned frå kassen.

Utstyr

Leikekassar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet