Leik med pinnar og steinar

Hensikt

I denne leiken øver barna på grunnleggjande motoriske ferdigheiter, i tillegg blir den kinestetiske og taktile sansen stimulert.

Forklaring

  1. Finn nokre pinnar, steinar eller andre naturmateriale (leikar i barnehagen kan òg nyttast).
  2. La barna frakte pinnar og steinar frå ein plass til en annan i barnehagen eller på eit naturområde.

Variasjon

  • Barna kan krype, gå, springe, gå med små skritt, gå med lange skritt eller hoppe for å frakte pinnar og steinar.

Utstyr

Pinnar, steinar, andre naturmateriale eller leikar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet