Leik med såpebobler

Hensikt

Leik med såpebobler stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg øver barna på grunnleggjande motoriske ferdigheiter.

Forklaring

  1. Kjøp eller lag såpebobler.
  2. La barna få blåse ut såpeboblene (Det kan vere lurt at ein vaksen held boksen med såpevatnet).
  3. Barna prøver å fange såpeboblene.

Variasjon

  • Blås såpeboblene i natur med ulendt terreng. Blås såpeboblene oppover eller nedover i ein liten bakke. Barna kan krype, springe eller hoppe etter såpeboblene.

Utstyr

Såpevatn

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet