Lokalisering av lyd

Hensikt

Gjennom Lokalisering av lyd vil barna sin auditive sans bli stimulert, i tillegg kan ein leggje inn variasjonar for å øve på grunnleggjande motoriske ferdigheiter.

Forklaring

  1. Ein vaksen lagar ein lyd med eit rytmeinstrument.
  2. Barna skal prøve å lokalisere lyden og gå til der dei høyrer lyden kjem ifrå.

Variasjon

  • Barna kan krype eller springe til lyden.

Utstyr

Rytmeinstrument eller noko anna som kan lage lyd

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet