Marshmallow-tur

Hensikt

I denne aktiviteten vil barna utfordre rørslemønster knytt til forflytning og balanse, gjennom å prøve ut og kjenne på ulike måtar å gå på og måtar å bruke musklane på.

Forklaring

  1. Barna og du imiterer korleis det vil vere å gå på ulike typar underlag. Dømer kan vere på Marshmallows, på djupt vatn, på varm sand, på vått gras, i snø, på is, på klinkekuler, i skogen, i leire, i myr, på trampolinen, på månen…

Tips

  • Her kan barna vere med på å bestemme kva for underlag de latar som de går på.

Variasjon

  • Ein kan gjere aktiviteten meir utfordrande motorisk ved å til dømes stå på eitt bein eller hinke på dei ulike underlaga.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet