Par-sisten

Hensikt

I denne versjonen av sisten skal barna samarbeide i par og vil ha høg intensitet når dei spring for å ta eit anna par.

Forklaring

  1. Alle barna lager par ved å halde i hendene.
  2. Eitt par (evt. fleire par om mange er med på leiken) har sisten og skal ta eit anna par.
  3. Når eit par blir tatt, overtek dei sisten og skal prøve å ta eit anna par.

Variasjon

  • For å auke intensiteten i leiken kan ein ha fleire par som har sisten.
  • Ved å t.d. gjere leikeområdet mindre må barna vere meir merksame på dei andre som er med på leiken for å unngå kollisjonar.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet