Plukke søppel

Hensikt

Barna lærer om det å ta vare på miljø og handtering av søppel medan dei er i fysisk aktivitet.

Forklaring

  1. Gå ein runde i nærområdet og plukk søppel.
  2. Kan ein lage noko av søppelet i etterkant?

Variasjon

  • Ein kan plukke søppel i skogen eller fjøresteinane. Dette gjev aktiviteten meir motorisk utfordrande.

Utstyr

Eingongshanskar
Pose til å samle søppel i

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet