Rock og prat

Hensikt

I Rock og prat vil barna øve på motoriske rørsler knytt til forflytning. Vidare øver dei på sosiale ferdigheiter gjennom at barna skal handhelse/gje high five og fortelje noko om seg sjølve til eit anna barn.

Forklaring

 1. Sett på musikk og la barna bevege seg på ulike måtar kvar gong musikken er på. T.d.:
  – Springe, springe i slow-motion, vanleg gange, gå så fort du kan, gå så rart du kan
  – Hopp, hopp som ein frosk
  – Galoppering
  – Krabbegang (set hendene i golvet med ryggen ned mot golvet og gå sidelengs)
  – Dans, dans så rart du kan
  – Sym i lufta
 2. Når musikken stoppar skal dei gå bort til nærmaste barnet og handhelse eller gi high-five, og deretter fortelje noko til den andre som du som vaksen gjev i oppgåve (t.d. kva dei likar å gjere når dei er heime, kva som er deira favorittfarge, kva dei likar å leike i utetida, kva dyr dei likar eller anna).
 3. Kvar gong musikken stoppar skal dei gå bort til eit nytt barn.

Variasjon

 • Oppfordre barna til å bevege seg på ulike måtar.

Utstyr

Musikk

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet