Rulle ball

Hensikt

I Rulle ball blir barna sin taktile sans stimulert. Leiken er samstundes avslappande og barna får øve på ulike omgrep knytt til kropp.

Forklaring

  1. La barnet liggje på magen. Den vaksne ruller ein ball over kroppen.
  2. Den vaksne snakkar samstundes med barnet og fortel kva for kroppsdel ein ruller ballen over.
  3. Kanskje kan barna prøve å rulle ball på kvarandre?

Tips

  • Sett gjerne på roleg musikk i bakgrunnen.

Utstyr

Ballar, gjerne små

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet