Samleleik

Hensikt

I Samleleik øver barna på grunnleggjande motoriske ferdigheiter, i tillegg får dei omgrepstrening. Aktiviteten stimulerer den taktile og kinestetiske sansen.

Forklaring

  1. Den vaksne finn eit blad. Barna skal deretter finne eit tilsvarande blad.
  2. Finn ein pinne, barna skal finne ein tilsvarande pinne.
  3. Finn ein plante, barna skal finne ein tilsvarande plante.
  4. Finn litt bark frå eit tre, barna skal finne bark.
  5. Finn litt mose, barna skal finne mose.

Variasjon

  • Barna kan krype, gå, hoppe eller springe for å hente ting.

Utstyr

Diverse naturmaterialer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet