Songleik: Fader Jakob

Hensikt

Songleiken «Fader Jakob» stimulerer den taktile og kinestetiske sansen, og gjev barna omgrepstrening.

Forklaring

  1. Stå i ein sirkel.
  2. Syng «Fader Jakob fader Jakob sover du, sover du, hører du ei klokke, hører du ei klokke, ding-dong-dong, ding-dong-dong».
  3. Klapp i hendene (over hovudet) medan du syng «Fader Jakob» to gongar.
  4. Klapp på brystet medan du syng «sover du» to gongar.
  5. Klapp på låra medan du syng «hører du ei klokke?» to gongar.
  6. Tramp medan du syng «ding-dang-dong» to gongar.

Variasjon

  • Klappar på andre kroppsdelar.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet