Skattejakt

Hensikt

I Skattejakt øver barna på grunnleggjande motoriske ferdigheiter og romorientering, i tillegg til å øve på fargar. Aktiviteten stimulerer den taktile og kinestetiske sansen.

Forklaring

  1. Legg 8 til 10 duploklossar på eit lite område, gjerne på uteleikeplassen eller eit lite område i naturen.
  2. Barna skal finne klossane ved å krype eller å gå.

Variasjon

  • Barna kan springe eller hoppe for å finne klossane.

Utstyr

Duplo-klossar i ulike fargar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet