Slangejakt

Hensikt

I denne aktiviteten må barna springe i høg intensitet for å fange ein slange. Leiken utfordrar samstundes auge-handkoordinasjon.

Forklaring

  1. Avgrens leikeområdet som barna skal vere innanfor.
  2. Eitt eller to av barna held eit tau og er slangetemmarar.
  3. Slangetemmaren/ane trekk tauet rundt omkring på golvet/bakken.
  4. Dei andre barna prøver å «fange» slangen (Tauet skal førast langs golvet, ikkje i lufta).

Utstyr

Tau

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet