Songleik: Alle barna hoppar

Hensikt

I denne songleiken øver barna på å knyte rørsler til ord og ulike omgrep.

Forklaring

  1. Syng songen: «Alle barna hoppar, alle barna hoppar, alle barna hoppar, å ja å ja å ja»
  2. Gjer dei ulike rørslene medan ein syng.
  3. Bytt ut «hoppar» med andre rørsler. T.d. klappar, trampar, krabbar osb.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet