Songleik: Tøffe, tøffe toget

Hensikt

Gjennom denne songleiken får barna øving i romorientering og samarbeid.

Forklaring

  1. Syng songen «Tøffe, tøffe toget».
  2. Barna held i eit tau medan dei går rundt når dei syng songen: «Tøffe tøffe toget, gjennom berg og dal. Tuter i tunellen, tut, tut, tut. Stanser på stasjonen, der går alle av. Tusen takk for turen, den var veldig bra».
  3. Vel ein ny togfører (den som går fyrst) når songen er ferdig.

Variasjon

  • Ein kan auke farten på songen slik at barna må gå fortare eller nesten springe.

Utstyr

Eitt tau

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet