Springande villsvin

Hensikt

I Springande villsvin får barna som jegarar øve på kast mot eit rørleg mål. Villsvina skal forflytte seg raskt for å ikkje blir treft av ballane som kjem frå jegarane.

Forklaring

  1. Del barnegruppa i to. Den eine gruppa er jegarar og den andre er villsvin.
  2. Jegarane står bak oppmerka linje i passe avstand frå «veggen». Jegarane har mjuke ballar.
  3. Villsvina gøymer seg bak veggen og spring framfor veggen når dei vil.
  4. Jegarane prøver å treffe villsvina som spring forbi.
  5. Jegarane kan springe framfor linja for å hente ballar, men må bak linja før dei kastar på villsvina.

Variasjon

  • Som ein progresjon kan ein lage lengre avstand for jegarane å kaste på villsvina.

Utstyr

Ein «vegg» som villsvina kan gøyme seg bak
Masse mjuke ballar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet