Springeleik i bakke

Hensikt

Denne aktiviteten stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg får barna utfordra grunnleggjande motoriske ferdigheiter.

Forklaring

  1. Finn ein bakke med litt helling.
  2. La barna springe ned og gå opp igjen.
  3. Ein vaksen er med på leiken, der den vaksne prøver å ta barna når dei spring nedover.
  4. Barna spring til ein vaksen som står i enden av bakken.

Variasjon

  • Barna kan t.d. springe med lange skritt, museskritt, på tærne, sidelengs, springe ned og gå baklengs opp igjen eller kanskje gå sidelengs opp igjen som ein krabbe?

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet