Telleball

Hensikt

I denne aktiviteten øver barna på tal og mengd gjennom leik med ball.

Forklaring

  1. Barna sit i ein ring og skal trille ballen til kvarandre.
  2. Barna skal ta imot med to hender og seie kva tal eller tal prikkar hendene deira landa på.

Variasjon

  • Ein kan gjere aktiviteten meir motorisk krevjande ved å kaste ballen til kvarandre.
  • Som ein progresjon kan ein skrive tala frå 1-12 eller 1-20 i rutene på ballen.
  • Som ein vidare progresjon for dei eldste kan ein øve på å leggje saman tala som kvar hand landa på.

Utstyr

Ball med tal (skriv tala 1-6 i rutene på ballen, og i dei resterande felta teiknar du prikkar slik som på ein terning)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet