Vil du køyre buss?

Hensikt

I denne leiken vil barna utvikle sine motoriske ferdigheiter knytt til forflytning ved at ein nyttar ulike måtar å forflytte seg på.

Forklaring

  1. Legg nokre få rockeringar på bakken. Dette er buss-stopp.
  2. Gje eitt eller fleire barn (avhengig av kor mange barn som er med på leiken) ein rockering som dei plasserer seg inni og held rundt magen. Dette er bussen/bussane.
  3. Dei som ikkje har rockering fordelar seg på buss-stoppa i leikeområdet.
  4. No kan bussane køyre rundt mellom rockeringane og plukke opp passasjerar som dei fraktar til eit anna valfritt buss-stopp. Passasjerane stig på bussen ved at dei held i ringen bak sjåføren.
  5. Hugs å bytte sjåførar etter ei stund.

Variasjon

  • Dømer på ulike måtar å forflytte seg på: gange, springing, hopp, hinking, som alle kan gjerast framlengs, baklengs eller sidelengs.

Utstyr

Rockeringer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet