Dra akematter

Hensikt

I denne aktiviteten blir spesielt barnet sin likevektssans og balanse utfordra.

Forklaring

  1. Eitt eller fleire barn sett seg på ei akematte.
  2. Den vaksne dreg matta med barn etter seg i ulike retningar, som rett fram, i 8-tal, sikksakk osb.

Variasjon

  • Ein kan auke vanskegrada ved at barna skal liggje på magen eller ryggen, sitje på rumpa, stå på kne eller stå på alle fire.
  • Barna kan óg dra kvarandre.
  • Ein kan óg leike i par, der det eine barnet sit på kne på eit rumpeakebrett og held i eit tau som det andre barnet brukar for å dra og snurre rundt.
  • Kan barna finne nye løysingar for korleis dei kan skubbe og dra kvarandre på leikeområdet?

Utstyr

Akematte eller rumpeakebrett

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet