Foto-orientering

Hensikt

I Foto-orientering øver barna på grunnleggjande motoriske ferdigheiter og romorientering. Aktiviteten stimulerer den taktile og kinestetiske sansen.

Forklaring

  1. Ta bilete av gjenkjennelege ting på uteområde eller naturområde.
  2. Lag eit merke på biletet der posten skal hengje.
  3. Heng ut postar, kan vere eit bilete, ein puslebit eller ein leike som barna skal ta med tilbake.
  4. Ein vaksen og to – tre barn går saman. Gruppa får med seg eit bilete, finn posten, kjem attende til utgangspunktet og får eit nytt bilete.

Variasjon

  • Ta bilete av fleire detaljar eller eit større område.

Utstyr

Bilete tatt av barnehagen sitt uteområde eller nærmiljø

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet