Hoppeleik

Hensikt

I Hoppeleik blir den kinestetiske sansen stimulert og barna øver på grunnleggjande motoriske ferdigheiter.

Forklaring

  1. Finn ein kant, trapp, stubbe, sandkasse e.l.
  2. Barna klatrar oppå ein kant, stubbe eller eit trappetrinn og hoppar ned.
  3. Klatrar opp igjen og hoppar ned igjen.

Variasjon

  • Finn høgare kantar å hoppe frå, då må kanskje barna klatre opp på ein annan måte. Barna kan bli utfordra til å hoppe med samla bein eller lande på éin fot. Er det ein låg kant, klarer kanskje barna å hoppe både ned frå og opp på kanten.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet