Kaste ballar på kjegler

Hensikt

I denne aktiviteten utfordrar barna motoriske ferdigheiter knytt til det å kaste ball.

Forklaring

  1. Set opp kjegler på golvet/bakken.
  2. La barna få prøve å kaste på kjeglene for å velte dei ned.
  3. Set kjeglene opp igjen og la barna prøv igjen.

Variasjon

  • For å variere vanskegrada kan ein plassere kjeglene meir samla eller meir spreidd, evt. endre avstanden barna skal kaste ifrå.

Utstyr

Ballar
Kjegler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet