Kaste erteposar i rockering

Hensikt

Denne aktiviteten utfordrar barna sin auge-hand-koordinasjon og motoriske ferdigheiter knytt til kast. Barna er óg aktive i moderat til høg intensitet medan dei spring for å hente erteposar.

Forklaring

  1. Legg ut ein eller fleire rockeringar på golvet/bakken og la barna kaste erteposar inni ringen/ringane.
  2. Når alle erteposane er kasta, spring barna til ringen og samlar inn alle erteposane.

Tips

  • Ha gjerne mange erterposar slik at barna får kaste mange gonger.

Utstyr

Rockeringar
Erteposar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet