Klatre i små tre

Hensikt

I denne leiken blir barna sine kinestetiske, vestibulære og taktile sansar stimulert. Barna øver og på grunnleggjande motoriske ferdigheiter og styrker overkroppen, i tillegg gjev aktiviteten spenning og sug i magen.

Forklaring

  1. Finn eit område med ein liten skog. Trea treng ikkje vere høge, men dei må ha gode klatremoglegheiter.
  2. La barna få utforske området og prøve å komme seg opp over bakken ved å stå på ei grein. Nokre barn må ha hjelp av ein vaksen i starten.

Variasjon

  • Barna kan utforske treet, halde balansen på ei grein, gynge på ei grein eller klatre høgare opp i treet.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet