Krypeleiken

Hensikt

Krypeleiken stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg øver barna på romorientering.

Forklaring

  1. La barna krype på golvet eller på ein plen/grasslette.
  2. Barna kan krype under bord, mellom stolar, under benkar osb.

Variasjon

  • Barna kan leike «hermegåsa» medan dei kryp, der eitt barn leiar an og to til tre barn kryp etter leiaren. Hugs å byte leiar etter kvart.
  • Barna kan krype oppå forhøgningar, t.d. på ein benk eller i ein sofa.

Utstyr

Bord, benkar, stolar eller liknande

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet