Leik med badeball

Hensikt

Leik med badeball stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg blir barna sin auge-hand- og auge-fot koordinasjon utfordra.

Forklaring

  1. Blås opp badeballar.
  2. La barna få utforske ballen.

Variasjon

  • Barna kan kaste ballen opp i lufta, sparke ballen eller liggje på ballen.
  • Ein vaksen og eit barn kan kaste eller sparke ballen til kvarandre.

Utstyr

Badeballar

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet