Lenkjesisten

Hensikt

Gjennom samarbeid og forflytning i høg intensitet skal barna i lenkja forsøke å ta dei andre barna og gjere lenkja lenger.

Forklaring

  1. Avgrens eit område for leiken.
  2. Eitt barn startar med å ha sisten og skal prøve å fange eit anna barn.
  3. Når eit barn blir tatt, skal barnet halde i handa til det barnet som fanga det.
  4. No skal dei saman prøve å fange fleire barn til lenkja.
  5. Det er berre barna i kvar sin ende av lenkja som kan ta dei frie barna.

Variasjon

  • Ein variasjon av leiken kan vere at kvar gong ei lenkje blir til t.d. fire barn, deler den seg på midten og blir til to lenkjer.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet