Nøkken kjem

Hensikt

I denne aktiviteten vil barna utfordre ferdigheten å hoppe, då dei skal hoppe over bekken og unngå å bli tatt av nøkken.

Forklaring

  1. Marker «bekken» på bakken med parallelle tau. Bekken må ikkje vere breiare enn at barna kan hoppe over.
  2. To eller tre barn er «nøkken» og er ute i bekken.
  3. Dei andre barna står på kvar side av bekken og prøver å hoppe over utan å bli tatt av nøkken.
  4. Bytt nøkken etter kvart som eit barn blir tatt, eller bytt etter ei stund.

Utstyr

Tau

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet