Rull som tømmerstokkar

Hensikt

Denne aktiviteten utfordrar den kinestetiske sansen, i tillegg til motoriske ferdigheiter knytt til det å rulle.

Forklaring

  1. Finn et flatt underlag eller ein liten skråbakke.
  2. Barna legg seg ned med heilt strak kropp.
  3. Barna rullar medan kroppen er heilt strak.

Variasjon

  • Kan gjennomførast på ulike underlag.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet