Rulle ned ein grasbakke

Hensikt

Aktiviteten stimulerer den vestibulære sansen og barna øver på grunnleggjande motoriske ferdigheiter.

Forklaring

  1. Finn ei grasslette med litt helling. La barna rulle ned grasbakken.

Variasjon

  • Barna kan rulle på ulike måtar; sidelengs, med hovudet først, rulle på flatt underlag.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet