Sekkeløp

Hensikt

I denne leiken får barna øvd på å hoppe samt halde balansen medan ein hoppar i ein sekk.

Forklaring

  1. Del barna inn i grupper på tre eller fire.
  2. La dei fremste barna få ein «hoppesekk».
  3. Barna hoppar fram til ein markør og tilbake til gruppa si og leverer sekken til nestemann i gruppa si.

Variasjon

  • Leiken kan organiserast som ein stafett om ein ynskjer.

Utstyr

Hoppesekk eller søppelsekk

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet