Songleik: Hoppe sa gåsa, danse sa reven

Hensikt

Denne songleiken handlar om å knyte rørsler til ei regle og utfordre ulike grunnleggjande motoriske ferdigheiter.

Forklaring

  1. Sei regla: «Hoppe sa gåsa».
  2. «Hoppe sa gåsa» – Hopper opp og ned.
  3. «Danse sa reven» – Gjer danserørsler.
  4. «Så hoppar me, så dansar me, så set me oss på huk, 1 – 2 – 3».

Variasjon

  • Ein kan setje seg på rumpa, leggje seg på magen, leggje seg på ryggen osb.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet